Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Textmönster och genrer

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GA05
Kursens benämning: Textmönster och genrer
Text Types and Genres
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Gymnasieläroböcker om genrer. Antal sidor: Ca. 60. (Enligt anvisningar).

Björkvall, Anders. Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009. ISBN 978-91-7382-840-6. Antal sidor: 176.

Ehrenberg-Sundin, Barbro m. fl. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter. Stockholm: Wolters Kluwer, 2017. (6:e uppl.). ISBN 978-91-39-11580-9. Antal sidor: Ca 115. (Enligt anvisningar).

Lagerholm, Per. Stilistik. Lund: Studentlitteratur, 2008. ISBN 978-91-44-1960-4. Antal sidor: 412.

Melander, Björn & Olsson, Björn (red.). Verklighetens texter: sjutton fallstudier. Lund: Studentlitteratur, 2001. ISBN 91-44-01753-7. Antal sidor: Ca. 80. (Enligt anvisningar).

Schött, Kristina m. fl. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber, 2015. (3:e uppl.). ISBN 9789147114085. Antal sidor: Ca. 95. (Enligt anvisningar).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15