Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Språkvård och hjälpmedel

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GA04
Kursens benämning: Språkvård och hjälpmedel
Language Purity Issues and Language Tools
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 3: Språkvård och hjälpmedel, 7,5 hp

Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Material på Språkrådets webbplats. www.sprakochfolkminnen.se/sprak .

Ordböcker.

Berglund Prytz, Ylva. "Studera språket med hjälp av en korpus". I: Tekniken bakom språket. Red. Richard Domeij. Stockholm: Språkrådet och Norstedts Akademiska Förlag, 2008. Sid. 207-238.

Domeij, Richard. Så klarar man språkkontrollen. Språkvård 2005/2. 2005. Sid. 10-15. http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1bc6136f1422723e4bf757e/1398151022412/sprakkontrolltips.pdf.

Gellerstam, Martin. Vad är Svenska Akademiens ordlista?. SAOL och tidens flykt. Red. Martin Gellerstam. Stockholm: Norstedts, 2009. Sid. 11-30. http://spraakdata.gu.se/saolhist/SAOL%20och%20tidens%20flykt%20ORI.pdf.

Hedlund, Annelie. Klarspråk lönar sig. Handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Stockholm: Språkrådet och Norstedts juridik, 2013. (2 uppl.). ISBN 978-91-38-32620-6. Antal sidor: 76.

Hirst, Graeme. An Evaluation of the Contextual Spelling Checker of Microsoft Office Word 2007. Toronto: University of Toronto, 2008. http://ftp.cs.toronto.edu/pub/gh/Hirst-2008-Word.pdf.

Lagerholm, Per. Språknormer och språkvärdering. Lund: Studentlitteratur, 2018 (2:a uppl.). ISBN 9789144125763. Antal sidor: 243.

Malmgren, Sven-Göran. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Lund: Studentlitteratur, 1994. ISBN 91-44-46291-3. Antal sidor: Ca. 50. (Enligt anvisningar).

Nikula, Kristina. Svensk ordbok - en guldgruva för språkintresserade. Lexico/Nordica 17. 2010. Sid. 351-375. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/article/view/18641/16296.

Ranta, Arne. När kan man lita på maskinöversättning?. Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 2728 oktober 2010, Linköping Electronic Conference Proceedings, 54. Red. Domeji et. al. 2010. Sid. 49-60. http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=054.

Språkriktighetsboken. Stockholm: NE Nationalencyklopedin, 2016 (2:a uppl.). ISBN 9789175130682. Antal sidor: Ca. 50. (Enligt anvisningar).

Svenska skrivregler. Red. Ola Karlsson. Stockholm: Liber, 2017 (4:e uppl.). ISBN 978-91-47-11149-7. Antal sidor: Ca. 65. (Enligt anvisningar).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15