Reg No: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Arts and Social Sciences
Swedish Language

Course Reading

Variation and Change

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: S1GA03
Course Title: Variation and Change
Variation och förändring
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Dahl, Östen. Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2007. (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-00661-1. Pages: Ca. 20. (Enligt anvisningar).

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik (red.). Språken i Sverige. Sveriges nationalatlas . Stockholm: Norstedts, 2010. ISBN 978-91-87760-57-0. Pages: Ca. 20 (Enligt anvisningar).

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta. Lånord i svenskan: om språkförändringar i tid och rum. Lund: Studentlitteratur, 2013. (2:a uppl.). ISBN 9789144095820. Pages: 176.

Josephson, Olle. Ju: ifrågasätta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Lund: Studentlitteratur, 2013. (4:e uppl.). ISBN 9789144095257. Pages: 203.

Lagerholm, Per. Stilistik. Lund: Studentlitteratur, 2008. ISBN 978-91-44-01960-4. Pages: Ca. 40. (Enligt anvisningar).

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. Introduktion till sociolingvistik. Lund: Studentlitteratur, 2015. (2:a uppl.). ISBN 978144106908. Pages: Ca. 190. (Enligt anvisningar).


 

Approved by the Faculty Board of Arts and Social Sciences, 15 June 2018