Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Svenska språket i teori och praktik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GA01
Kursens benämning: Svenska språket i teori och praktik
Swedish Language in Theory and Practice
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Språkvetenskaplig introduktion, 7,5 hp

Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Material på Språkrådets webbplats. www.sprakochfolkminnen.se/sprak.

Dahl, Östen. Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2007. (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-00661-1. Antal sidor: Ca. 130. (Enligt anvisningar).

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik (red.). Språken i Sverige. Sveriges Nationalatlas. Stockholm: Norstedts, 2010. ISBN 978-91-87760-57-0. Antal sidor: Ca. 65. (Enligt anvisningar).

Josefsson, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, 2009. (2:a uppl.). ISBN 978-91-440-5204-5. Antal sidor: 252.

Rehnqvist, Gunilla & Svensson, Gudrun. Lära om språk: språkvetenskaplig introduktion - grundläggande termer och begrepp. Malmö: Gleerups, 2012. (2:a uppl.). ISBN 978-91-40-67800-3. Antal sidor: Ca. 150. (Enligt anvisningar).

Övningsbok (frivillig)
Josefsson, Gunlög. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: Studentlitteratur, 2009 (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-05205-2.

Delkurs 2: Variation och förändring, 7,5 hp

Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Dahl, Östen. Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2007. (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-00661-1. Antal sidor: Ca. 20. (Enligt anvisningar).

Dahl, Östen & Edlund, Lars-Erik (red.). Språken i Sverige. Sveriges nationalatlas. Stockholm: Norstedts, 2010. ISBN 978-91-87760-57-0. Antal sidor: Ca. 20 (Enligt anvisningar).

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta. Lånord i svenskan: om språkförändringar i tid och rum. Lund: Studentlitteratur, 2013. (2:a uppl.). ISBN 9789144095820. Antal sidor: 176.

Josephson, Olle. Ju: ifrågasätta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Lund: Studentlitteratur, 2013. (4:e uppl.). ISBN 9789144095257. Antal sidor: 203.

Lagerholm, Per. Stilistik. Lund: Studentlitteratur, 2008. ISBN 978-91-44-01960-4. Antal sidor: Ca. 40. (Enligt anvisningar).

Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela. Introduktion till sociolingvistik. Lund: Studentlitteratur, 2015. (2:a uppl.). ISBN 9789144106908. Antal sidor: Ca. 190. (Enligt anvisningar).

Delkurs 3: Språkvård och hjälpmedel, 7,5 hp

Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Material på Språkrådets webbplats. www.sprakochfolkminnen.se/sprak.

Ordböcker.

Berglund Prytz, Ylva. "Studera språket med hjälp av en korpus". I: Tekniken bakom språket. Red. Richard Domeij. Stockholm: Språkrådet och Norstedts Akademiska Förlag, 2008. Sid. 207-238.

Domeij, Richard. Så klarar man språkkontrollen. Språkvård 2005/2. Stockholm: 2005. Sid. 10-15. http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.1bc6136f1422723e4bf757e/1398151022412/sprakkontrolltips.pdf.

Gellerstam, Martin. Vad är Svenska Akademiens ordlista?. SAOL och tidens flykt. Red. Martin Gellerstam. Stockholm: Norstedts, 2009. Sid. 11-30. http://spraakdata.gu.se/saolhist/SAOL%20och%20tidens%20flykt%20ORI.pdf.

Hedlund, Annelie. Klarspråk lönar sig. Handbok för ett effektivt klarspråksarbete. Stockholm: Språkrådet och Norstedts juridik, 2013. (2:a uppl.). ISBN 978-91-38-32620-6. Antal sidor: 76.

Hirst, Graeme. An Evaluation of the Contextual Spelling Checker of Microsoft Office Word 2007. Toronto: University of Toronto, 2008. <http://ftp.cs.toronto.edu/pub/gh/Hirst-2008-Word.pdf> .

Lagerholm, Per. Språknormer och språkvärdering. Lund: Studentlitteratur, 2018 (2:a uppl.). ISBN 9789144125763. Antal sidor: 243.

Malmgren, Sven-Göran. Svensk lexikologi. Ord, ordbildning, ordböcker och orddatabaser. Lund: Studentlitteratur, 1994. ISBN 91-44-46291-3. Antal sidor: Ca 50. (Enligt anvisningar).

Nikula, Kristina. Svensk ordbok - en guldgruva för språkintresserade. Lexico/Nordica 17. 2010. Sid. 351-375. http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lexn/article/view/18641/16296.

Ranta, Arne. När kan man lita på maskinöversättning?. Språkteknologi för ökad tillgänglighet: Rapport från ett nordiskt seminarium Linköping; 27-28 oktober 2010, Linköping Electronic Conference Proceedings, 54. Red. Domeji et. al. 2010. Sid. 49-60. http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=054.

Språkriktighetsboken. Stockholm: NE Nationalencyklopedin, 2016 (2:a uppl.). ISBN 9789175130682. Antal sidor: Ca. 50. (Enligt anvisningar).

Svenska skrivregler. Red. Ola Karlsson. Stockholm: Liber, 2017 (4 uppl.). ISBN 978-91-47-11149-7. Antal sidor: Ca. 65. (Enligt anvisningar).

Delkurs 4: Textmönster och genrer, 7,5 hp

Artiklar och webbmaterial om ca. 100 sidor kan tillkomma.

Gymnasieläroböcker om genrer. Antal sidor: Ca. 60. (Enligt anvisningar).

Björkvall, Anders. Den visuella texten: multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009. ISBN 978-91-7382-840-6. Antal sidor: 176.

Ehrenberg-Sundin, Barbro m. fl. Att skriva bättre i jobbet. En basbok om brukstexter . Stockholm: Wolters Kluwer, 2017. (6:e uppl.). ISBN 978-91-39-11580-9. Antal sidor: Ca. 115. (Enligt anvisningar).

Lagerholm, Per. Stilistik. Lund: Studentlitteratur, 2008. ISBN 978-91-44-1960-4. Antal sidor: Ca. 412.

Melander, Björn & Olsson, Björn (red.). Verklighetens texter: sjutton fallstudier. Lund: Studentlitteratur, 2001. ISBN 91-44-01753-7. Antal sidor: Ca. 80. (Enligt anvisningar).

Schött, Kristina m. fl. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber, 2015. (3:e uppl.). ISBN 9789147114085. Antal sidor: Ca. 95. (Enligt anvisningar).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-15