Dnr: HS 2018/28

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap

Litteraturlista

Aspects of Sweden

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: SVGE10
Kursens benämning: Aspects of Sweden
Aspects of Sweden
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bäckström, Anders, Edgardh Bäckman, Ninna, Pettersson, Per. Religious Change in Northern Europe. The Case of Sweden - from state church to free folk church. Final Report, Stockholm: Verburn Available as PDF on the courseportal Itslearning

Larson, Torbjörn & Bäck, Henry. Governing and Governance in Sweden. Studentlitteratur, 2008.

Thomas Lindkvist, Maria Sjöberg, Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström ; translation: Donald S. MacQueen . A concise history of Sweden from the Viking age to the present . Studentlitteratur,, 2018. Antal sidor: 229 sidor. ISBN 978-91-44-10497-3

Tidskriftsartiklar
Pettersson, Per. "State and Religion in Sweden: Ambiguity Between Disestablishment and Religious Control". Nordic Journal of Religion and Society . 2011/24/2. 119-135.

Sporre, Karin. "Value Conflicts and Faith-based Schools - in Contemporary Sweden". Nordic Journal of Religion and Society . 2013/26:2. 175-191.

Övrigt material
ca 100 sid

e-bok
Hilson, Mary. The Nordic Model Scandinavia Since 1945. 2008.

Magnusson, Lars. An Economic History of Sweden. 2000.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-27