Dnr: HS 2018/25

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturstudier

Litteraturlista

Kultur och globalisering

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: KVGAS3
Kursens benämning: Kultur och globalisering
Culture and globalization
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Eriksen, Thomas Hylland. Globalization. Upplaga 2. The Key Concepts. New York: Berg, 2014. ISBN 9780857857422. Antal sidor: 210. Finns också tillgänglig som ebok på universitetsbiblioteket.

Nederveen Pieterse, Jan. Globalization & Culture. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2009 [revised edition 2015!]. ISBN 978-0-7425-5606-5. Antal sidor: 180.

Scholte, Jan Aart. Globalization: A Critical Introduction. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2005. ISBN 9780333977026. Antal sidor: 520. Finns som e-bok på universitetsbiblioteket.

Uberoi, Varon & Tariq Modood (red.). Multiculturalism Rethought: Interpretations, Dilemmas and New Directions: Essays in Honour of Bhikhu Parekh. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 9781474401906. Antal sidor: 240 (kap. 4, 97125; kap. 6, 157182; kap. 8, 209249; kap. 1013, 250353). Finns även som e-bok på universitetsbiblioteket


Tillkommer artiklar, ca. 100 sidor.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-26