Dnr: HNT 2018/

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Risk- och miljöstudier

Litteraturlista

Introduktionskurs i miljö och säkerhet

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MVG100
Kursens benämning: Introduktionskurs i miljö och säkerhet
Introduction Environment and Safety
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Cunningham William P . Principles of Environmental Science: Inquiry and Applications. McGraw-Hill Higher Education, 2016 8th edition, alternativt 2013 7th edition.

Le Coze, Jean-Cristophe. Risk management: sociotechnological risks and disasters. Ur Adam Burgess, Alberto Alemanno och Jens O. Zinn, Routledge Handbook of Risk Studies.. Routledge, 2016. 155-163.

Lidskog, Rolf. & Sundqvist Göran. Miljösociologi. Studentlitteratur, 2011. ISBN 9789144056050.

McNeill, John R. Something New Under the Sun. An Environmental History of the Twentieth-Century World. WW Norton & Co, 2001. ISBN 9780393321838.

Nilsen, Per & Andersson, Ragnar. Personsäkerhetens begrepp, teorier och modeller. Ur Ragnar Andersson & Per Nilsen (red.) Personsäkerhet - teori och praktik. . MSB, 2015. 944. 25-45. ISBN 978-91-7383-620-3.

Reienecker, Lotte och Jörgensen, Peter. Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber, 2012.

Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, III, E. Lambin, T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A. De Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder, R. Costanza, U. Svedin, M. Falke. 2009. "Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity". Ecology and Society . 14(2):32. http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32.


Det tillkommer aktuell litteratur i form av artiklar och rapporter.

Flera av böckerna används på andra kurser under det första året av programmet Miljö och säkerhet.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-06-25