Dnr: HS 2018/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Litteraturlista

Dans och dansgestaltning I

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: DAGGE1
Kursens benämning: Dans och dansgestaltning I
Dance and Dance Performance I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Kompendier
Bjertoft, C. Dans: en möjlighet för alla. Karlstad: Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation , 2004. Antal sidor: 52.

Tufnell, M & Chrickmay, C. Body Space Image: Notes toward improvisation and performance. Hampshire: Dance Books Ltd, 2008. ISBN 9781852730413. Antal sidor: 22.


Referenslitteratur

Legg, J. Introduction to modern dance technique. Princeton Book Co Pub.

Lynne Blom, A & Tarin Chaplin, L. Moment of movement. East Sussex: Dance Books Ltd, 2008. ISBN 9781852730093.

Robey, James. Beginning Jazzdance. Webster Univercity st. Louis, 2016. ISBN Webster Univercity st. Louis, 2016. Sidor väljs i samråd med lärare


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-25