Dnr: HS 2018/18

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Litteraturlista

Dans och dansgestaltning III

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: DAGGE3
Kursens benämning: Dans och dansgestaltning III
Dance and Dance Performance III
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Robey, James. Beginning jazzdance. Webster Univercity st. Louis, 2016. Sidor väljs i samråd med lärare.

Kompendier
Minda Goodman Kraimes/Esther Pryor. Jump into jazz, USA, 2004-07. MC Graw-Hill Education. ISBN 9780-07-284404-7. Nätbaserat material, artiklar väljs i samråd med lärare


Referenslitteratur

Bjertoft, C. Dans: en möjlighet för alla. Karlstad: Karlstads universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, 2004.

Lynne Blom, A & Tarin Chaplin, L. Moment of movement: Dance Improvisation. East Sussex: Dance Books Ltd. ISBN 9781852730093.

Tufnell, M & Chrickmay, C. Body Space Image: Notes toward improvisation and performance.. Hampshire: Dance Books Ltd, 1993. ISBN 9781852730413.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-25