Reg No: HS 2018/32.

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Social and Life Sciences
Sociology

Course Reading

The Sociological Context of Spatial Social Planning

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: SOGA40
Course Title: The Sociological Context of Spatial Social Planning
Samhällsplanerarens sociologiska kontext
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar..

Books
Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén, Mats. Det sociala landskapet. Stockholm: Bokförlaget Korpen, 2013. Pages: 351.

Holgersson, Helena. Icke-medborgarskapets urbana geografi. Göteborg: Gläntan Produktion, 2011. Pages: 320.

Månson, Per. Båten i parken. Introduktion till samhällsstudier. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pages: 125.

Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 163.


 

Approved by the Faculty Board of Social and Life Sciences, 19 June 2018