Dnr: HS 2018/32.

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Sociologi

Litteraturlista

Samhällsplanerarens sociologiska kontext

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: SOGA40
Kursens benämning: Samhällsplanerarens sociologiska kontext
The Sociological Context of Spatial Social Planning
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar..

Böcker
Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén, Mats. Det sociala landskapet. Stockholm: Bokförlaget Korpen, 2013. Antal sidor: 351.

Holgersson, Helena. Icke-medborgarskapets urbana geografi. Göteborg: Gläntan Produktion, 2011. Antal sidor: 320.

Månson, Per. Båten i parken. Introduktion till samhällsstudier. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 125.

Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 163.


Ytterligare litteratur tillkommer enligt lärarens anvisningar.

Reviderad 2010-09-29
Reviderad 2011-05-25

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2018-06-19