Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: PSAK81
Kursens benämning: Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi
Psychotherapy II: Cognitive Behavioural Therapy
Högskolepoäng: 17 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Almén, N.. Stress- och utmattningsproblem: Kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur AB, 2007. Antal sidor: 568.

Beck, A.T., Davis, D.D. & Freeman, A.. Cognitive Therapy of Personality Disorders. Senaste upplagan. Guilford Publications, 2015. Antal sidor: 506.

Bieling, P.J., McCabe, R.E., & Antony, M.M. Cognitive - Behavioral Therapy in groups. Guilford Publications, 2006. Antal sidor: 452.

Hayes, S. C., Strosahl, K., & Wilson, K. G.. Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. Upplaga 2. New York: Guilford Press, 2016. Antal sidor: 402.

Jernelöv, S. Sov gott! : råd och tekniker från KBT. Stockholm: Percussina förlag, 2015. ISBN 9789176111109. Antal sidor: 234.

Kingdom, D.G., & Turkington, D. Cognitive therapy of schizophrenia. New York: Guilford Publications, 2005. Antal sidor: 219.

Kåver, A., & Nilsonne, Å.. Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörnning. Natur och Kultur, 2002. Antal sidor: 228.

Linton, S. Smärta: Att förstå patienter med smärta. Studentlitteratur, 2005. Antal sidor: 338.

Searight, H.R. Behavioral Medicine, a Primary Care Approach. 1999. Antal sidor: 231. Ann Arbor: Taylor & Francis

Artiklar
Ytterligare vetenskapliga artiklar om max 200 sidor tillkommer.


Referenslitteratur

Böcker
Kåver, A. Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Natur och Kultur, 2002. Antal sidor: 123.

Kåver, A. Himmel, helvete och allt där emellan - om känslor. Natur och Kultur, 2009.

Nilssone, Åsa. Vem är det som bestämmer i ditt liv. Natur och Kultur, 2002. Antal sidor: 127.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-12