Dnr: HS 2018/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Transpersonell psykologi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: PSGA17
Kursens benämning: Transpersonell psykologi
Transpersonal Psychology
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Harner, Michael. Way of the Shaman. Harper Collins publ, 1992. Finns även svensk version av boken: Harner, M. (1989). Shamanens väg - en vägledning till kraft och helande, Bokförlaget Korpen.

Scotton, B.W., Chinen, A.B. & Battista, J.R. Textbook of transpersonal Psychiatry and Psychology. Senaste upplagan. New York: Basic Books, 1996. Antal sidor: ca 400. Se alternativ litteratur i referenslitteraturen.

Artiklar
Artiklar om ca 250 sidor tillkommer..


Referenslitteratur

Böcker
Friedman, H.L & Hartelius, G (eds). The Wiley-Blackwell Handbook of Transpersonal Psychology. Wiley-Blackwell, 2015. Endast utvalda kapitel. OBS denna bok är ett alternativ till kurslitteratur, se notering om överlappande kurslitteratur på litteraturlistan.


Observera att av böckerna The Wiley-Blackwell Handbook of Transpersonal Psychology och Textbook of transpersonal Psychiatry and Psychology så behöver endast en av dessa införskaffas, då de överlappar varandra.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-06-18