Reg No: HS 2018/27

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

School as System and Idea - Primary Education

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: LPGG01
Course Title: School as System and Idea - Primary Education
Skola som system och idé - grundlärare
Credits: 15
Degree Level: Bachelor


Arneback, Emma och Jämte, Jan. Att motverka rasism i förskolan och skolan. Stockholm: Natur & Kultur, 2017. ISBN 9789127819894. Pages: 255.

Johansson, Eva; Thornberg, Robert. Etik och demokrati i förskola och skola. Stockholm: Liber, 2014.

Lindström, Gunnar; Pennlert, Lars Åke. Undervisning i teori och praktik: en introduktion i didaktik. Fundo, senaste upplagan, 73 sidor. ISBN 9789197558488.

Lundgren, Ulf P; Säljö, Roger; Liberg, Caroline (red). Lärande, skola, bildning: Grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur, senaste upplagan, 180 sid enl anvisningar, 2017. ISBN 9789127818408.

Pierre, Jon. Skolan som politisk organisation. Last edition. Malmö: Gleerups. ISBN 9789140677969. Pages: 208.

Skolverket. Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verktyg och metoder. Stockholm: Skolverket, 2013. Pages: 128.

Skolverket. Skollagen och läroplanen.

Skolverket. Tio EU-länders utbildningssystem. En översiktlig bild. Stockholm: Skolverket, 2007. Pages: 77.

Wahlström, Ninni. Läroplansteori och didaktik. Last edition. Falkenberg: Gleerup. ISBN 978914069476. Pages: 213.


Reference Literature

Erdis, Mare. Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan, 133 sidor. ISBN 9789144071343.

Fredriksson, Anders. Marknaden och lärarna: Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg: Göteborgs universitet, 2010, 262 sidor (Pdf-fil).

Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu, 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2004, 287 sidor.

Uljens, Michael (red). Didaktik. Lund: Studentlitteratur, 1997, 267 sidor.

Vallberg Roth, Ann-Kristin. De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan, 216 sidor. ISBN 9789144055541.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 24 February 2011