Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Examensarbete i omvårdnad

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: OMG007
Kursens benämning: Examensarbete i omvårdnad
Degree Project in Nursing
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Vetenskapliga artiklar tillkommer under kursen

Böcker
*Polit, Denise F, & Beck, Cheryl Tatano. Nursing research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. Antal sidor: Ca 784.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-21