Reg No: Dnr HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Chemistry

Course Reading

Chemistry and Chemistry Education 1

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: KEGL01
Course Title: Chemistry and Chemistry Education 1
Kemi med didaktisk inriktning 1
Credits: 30
Degree Level: BachelorLitteraturlista till kursen KEGL01.

- Litteraturlista till delkurserna Inledande kemi och Kemiska beräkningar.

Chang, Raymond., Chemistry, 12:e upplagan, ISBN: 978-1-259-25458-1, or ISBN: 978-981-3151-15-4,
McGraw-Hill International Edition.

Aylward, Gordon H., SI Chemical Data, senaste upplagan. John Wiley & Sons, 170 sid
Slätt, Jonny & Janosik, Tomasz., Laboratoriesäkerhet, senaste upplagan. Studentlitteratur, 120 sid

- Litteraturlista till delkursen Organisk kemi.

Solomons, T.W. Graham & Fruhle, Craig, Organic Chemistry International student version, senaste upplagan.,John Wiley & Sons. 600 sid

Harwood, Laurence M., Moody, Christopher J. and Percy, Jonathan M., Experimental Organic Chemistry, senaste upplagan, Blackwell Science Ltd, Oxford, 150 sid

-Litteraturlista till delkursen Biokemi.

Tymoczko, John L., Berg, Jeremy M. & Stryer, Lubert, Biochemistry a short course, senaste upplagan, W H Freeman & Co Ltd, 600 sid

-Litteraturlista till delkursen kemididaktik
Böcker
Arbetsmiljöverket. Kemikalier i skolan, Senaste upplagan. 90 sid.

Valda artiklar inom kemididaktik, ca 80 sid, information ges vid kursstart.

Nedanstående länkar används i undervisningen:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/10628/
Kemilärarnas resurscentrum: www.krc.su.se
Skolkemi i Umeå: http://school.chem.umu.se/
Läroplaner för kemi, tillgänglig på skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se
Referenslitteratur
Andersson, Björn, Att utveckla undervisning i naturkunskap - kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur, 2011 eller senaste upplagan. 150 sid.
Andersson, Björn, Teorier i det naturvetenskapliga klassrummet. Lund: Studentlitteratur, 2012 eller senaste upplagan. 150 sid.
Lindegren, Roger, När kemin stämmer. Lund: Studentlitteratur, 2007 eller senaste upplagan. 237 sid.

 

Approved by the Board of Teacher Education, 13 June 2018