Dnr: HS 2018/33

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ENGL01
Kursens benämning: Engelska för ämneslärare I, årskurs 7-9 och gymnasiet
English for Teaching in Secondary and Upper Secondary Education I
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Språkfärdighet

Oshima, Alice, Hogue, Ann & Ravitch, Lara. Longman Academic Writing Series 4: Essays. Longman Academic Writing. Upplaga 5. Pearson Education, 2013. ISBN 978-0132915694. Antal sidor: 344.


Referenslitteratur

Collins Cobuild English Language Dictionary. Senaste upplagan. Harper Collins Publishers Ltd.

Longman Dictionary of Contemporary English. Senaste upplagan. Longman.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (+ CD ROM). Macmillan Education.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. Senaste upplagan. Oxford University Press.

Stora Svensk-Engelska ordboken Stora Engelsk-Svenska ordboken. Norstedts.

Mackie, Jennifer. Australia: An Introduction. Studentlitteratur.

MacQueen, Donald S. Window on the United States. Studentlitteratur.

McCormick, John. Contemporary Britain. Palgrave.

Ronowicz, Eddie & Yallop, Colin. English: One Language, Different Cultures. Upplaga 2. London: Continuum, 2007. ISBN 0-8264-9175-8. Antal sidor: 274.

Watkins, Floyd C. et al. Practical English Handbook. Upplaga 11. Houghton Mifflin Comp, 2000.

Grammatik

Diverse kursmaterial tillhandahålles av läraren (ca 50 sidor).

Estling Vannestål, Maria. A University Grammar of English - with a Swedish Perspective. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2015. ISBN 978-9144104997. Antal sidor: 586.

Kompendier
Engelsk grammatik.

Repetera grammatik.


Referenslitteratur

Hargevik, Stieg. Engelska prepositionsövningar. Lund: Studentlitteratur, 1990. ISBN 91-44-31881-2.

Olsson, Hugo. Språket - så fungerar det. Almqvist & Wiksell.

Övergaard, Gerd. Authentic English Grammar Exercises. Studentlitteratur. ISBN 91-44-47621-3.

Fonologi

Rönnerdal, Göran & Johansson, Stig. Introducing English Pronunciation. Lund: Studentlitteratur, 2005. ISBN 978-9144034096 el. 978-9144034553. Antal sidor: 147. British version eller American version. Upplaga 3 eller senare.

Kompendier
Engelskt uttal.


Referenslitteratur

Wells, John Christopher. Longman Pronunciation Dictionary. Longman. Upplaga 2 eller senare.

Text och kultur

Atwood, Margaret. The Handmaid´s Tale. Valfri upplaga. 1985. Antal sidor: 300.

Gaiman, Neil. The Graveyard Book. Valfri upplaga. 2008. Antal sidor: 304.

Ishiguro, Kazuo. Never Let Me Go. Valfri upplaga. Antal sidor: 280.

Otsuka, Julie. When the Emperor Was Divine. Valfri upplaga. 2002. Antal sidor: 160.

Peck, John & Coyle, Martin. Literary Terms and Criticism. Upplaga 1993 alt. 2002. Palgrave Macmillan. Antal sidor: 241.

Pinter, Harold. The Dumb Waiter. Valfri upplaga. 1957. Antal sidor: 30. (Finns även i många samlade utgåvor av Pinters verk, t.ex. 978-0571178445).

Spiegelman, Art. The Complete Maus. London: Penguin. ISBN 978-0141014081. Antal sidor: 290. (eller Part I: A Survivor´s Tale: My Father Bleeds History och Part II: A Survivor´s Tale: And Here My Troubles Began)

Kompendier
Diverse kursmaterial. Antal sidor: 50.

Kulturanalys. Antal sidor: ca 100.

Noveller och poesi. Antal sidor: 120.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-12-13