Dnr: HNT2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Kemi

Litteraturlista

Organisk kemi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: KEGA02
Kursens benämning: Organisk kemi
Organic Chemistry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivåSolomons, T.W. Graham & Fruhle, Craig, Organic Chemistry International student version, senaste upplagan.,John Wiley & Sons.

Hardwood, L M, Moody, C J., Percy, J M. Experimental Organic Chemistry, Oxford: Blackwell Science Ltd, Senaste
upplagan

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-06-13