Dnr: 2018/33

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Engelska i arbetslivet: skrift

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ENGPW1
Kursens benämning: Engelska i arbetslivet: skrift
English for professional purposes: Written communication
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Talbot, Fiona & Bhattacharjee, Sudakshina. Improve your global business English: The essential toolkit for writing and communication across borders. London: Kogan Page, 2012. ISBN 978-0-7494-6613-8.

Kompendier
Diverse kursmaterial. ca. 250 sidor


Referenslitteratur

Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. 4e upplagan eller senare, eller liknande ordbok

Kolin, P.C. Successful writing at work: Concise Third Edition. Boston: Wadsworth, 2012. ISBN ISBN-13:978-1-111-34268-5.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-21