Dnr: HS 2018/34

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Interkultur

Litteraturlista

Intercultural Communication

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: IKGA11
Kursens benämning: Intercultural Communication
Intercultural Communication
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Liu, Shuang, Volcic, Zala & Gallois Cindy. Introducing Intercultural Communication: Global cultures and contexts. Los Angeles: Sage, 2015.

Piller, Ingrid. Intercultural Communication: A Critical Introduction. Senaste upplagan. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Kompendier
Introduction to Intercultural Communication.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-05-31