Dnr: Fak2 2008/9:10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Fysik

Litteraturlista

Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FYGA02
Kursens benämning: Astrobiologi - de kosmiska förutsättningarna för liv
Astrobiology - the cosmic prerequisites for life
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bennett, Jeffrey & Shostak, Seth. Life in the Universe. Senaste upplagan. Boston: Addison Wesley.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2008-05-19