Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Musik

Litteraturlista

Musikteori för internationella studenter 1a

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MIGT91
Kursens benämning: Musikteori för internationella studenter 1a
Music theory for international students 1a
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Ingelf, Sten. Learn from the masters : arranging for two to five parts. Hjärup: Sting musik, 2010. Antal sidor: 160.

Ingelf, Sten. Learn from the masters : classical harmony. Hjärup: Sting musik, 2010. Antal sidor: 222.

Jansson, Roine. Stora musikguiden : musikteori för alla. Danderyd: Notfabriken, 2007. Antal sidor: 208.


Compendia, CD's and listen examples will be added.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-15