Dnr: HNT 2018/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Matematisk grundkurs

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: MAGA51
Kursens benämning: Matematisk grundkurs
Foundation course in Mathematics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Adam, Robert A. Calculus - A Complete Course. Senaste upplagan. Essex: Pearson Education.

Johansson Robert och Öhman Lars-Daniel. Introduktion till högre studier i MATEMATIK. Upplaga 2. Liber AB, 2017. ISBN 978-91-47-11336-1.


Referenslitteratur

Råde, L Westergren, B. Mathematics Handbook for Science and Engineering. Senaste upplagan. Studentlitteratur AB .


Reviderad 2018-05-15

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-17