Reg No: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Perioperative Nursing

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: KMA601
Course Title: Perioperative Nursing
Perioperativ vård
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Forsberg, Anna (2016). Omvårdnad på akademisk grund : att utvecklas och ta ansvar. Stockholm: Natur & Kultur. Pages: 296. *

Lindh, Marion & Sahlquist, Lena (2012). Säker vård Att förebygga skador och felbehandlingar inom vård och omsorg. Stockholm: Natur & kultur. Pages: 334.

Melhus, Åsa (2013). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. Pages: 413.

Myklestul Dåvøy, Grethe, Hansen, Ingeborg & Hege Eide, Petrin (red) (2012). Operationssjukvård. Lund: Studentlitteratur. Pages: 452.

Polit, Denise. & Beck, Cheryl.T. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Last edition. Philadelphia: Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. Pages: 727.

Rothrock, Jane . Alexander´s care of the patient in surgery. Last edition. St Louis Missouri: Mosby Inc. Pages: 165.

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia (2013). Etikboken, etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Pages: 400.

Socialstyrelsen. (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsen. http:// www.socialstyrelsen.se/publikationer.2006/2006-123-12.

Vårdhandboken. http://www.vardhandboken.se/Kategori/Medicintekniska_produkter.

Wiklund Gustin, Lena & Lindewall Lillemor. Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur. Sid. 73-136.


Reference Literature

Erichsen Andersson, Annette. (2013). Patient safety in the operating room. Göteborg: Göteborgs universitet. http://hdl.handle.net/2077/32002.

Heise Lövgren, Camilla. Författningshandboken. Last edition. Stockholm: Liber utbildning.

Hommel, Ami & Bååth, Carina. (2013). Ortopedisk vård och rehabilitering. (Kap 5). Lund: Studentlitteratur.

Netter, Frank. H. m fl. Atlas of human anatomy. Last edition. Saunders/Elsevier.

Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.uu.se/index.shtml.

Ödegård, Synnevö (2013). Patientsäkerhet teori och praktik. Stockholm: Liber.


Additional scientific articles and reports may be required.

*Required reading throughout the programme.

 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 15 May 2018