Dnr: HS 2018/33

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Creative Writing

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: ENGAW2
Kursens benämning: Creative Writing
Creative Writing
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bell, Julia et al. The Creative Writing Coursebook. Pan Books. ISBN 9780333782255. Antal sidor: ca. 390.

Bulman, Colin. Creative Writing: A Guide and Glossary to Fiction Writing. John Wiley, 2006. ISBN 9780745636887. Antal sidor: ca. 250.

Howard, Kat. An Unkindness of Magicians. Simon Schuster, 2017. ISBN 9781534415034. Antal sidor: ca. 350.

Kleeman, Alexandra. You Too Can Have a Body Like Mine. Harper, 2016. ISBN 9780062388681. Antal sidor: ca. 300.

McNamara, Michelle. Iíll Be Gone in the Dark: One Womanís Obsessive Search for the Golden State Killer. Harper, 2018. ISBN 9780062319784. Antal sidor: ca. 320. alt. Faber & Faber, 2018. ISBN: 9780571345144


Ytterligare kursmaterial tillhandahålles av läraren (ca 120 sidor)

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-05-09