Dnr: REAL40/20182

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Religionsvetenskap

Litteraturlista

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: REAL40
Kursens benämning: Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 4
Religious Studies and Religious Studies Teaching 4
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Källtexter: Heliga Birgitta Uppenbarelser. Litteraturbanken. URL: https://litteraturbanken.se/txt/lb9471831/lb9471831.pdf .

Böcker
Bellah, Robert & Hammond, Philip. Varieties of Civil Religion. Upplaga 2013. Eugen, Oregon: Wipf &  Stock. Antal sidor: 224.

Doe, Norman. Law and religion in Europe: a comparative introduction. Upplaga 2011. Oxford: Oxford  University Press. Antal sidor: urval ca. 40 sidor. Elektronisk resurs.

Feltmate, David,. Drawn to the Gods: Religion and Humor in The Simpsons, South  Park, and Family Guy. Upplaga 2017. New York : New Yrok University Press. ISSN ISBN: 9781479890361. Antal sidor: 304 sidor.

Geels, Antoon & Wikström, Owe. Den religiösa människan. Stockholm: Natir & Kultur, 4:e utgåvan. Antal sidor: ca 270 sidor.

Hjärpe, Jan. Bilden av profeten. Berättelserna om Mohammed och deras funktion förr  och nu. Upplaga 2011. Stockholm: Leopold förla. Antal sidor: 168 sidor.

Juergensmeyer, Mark & Hawley, John Stratto. Songs of the saints of India. Upplaga 2008. New Dehli: Oxford  University Press. i urval ca 14 sidor.

Kompendier
Kompendium. Samtida texter, teologiska debattinlägg, reflektioner och insändare, ett urval på ca 100 sidor..

Artiklar
Webb Kean, 1997, “Religious language”. Annual Review of Anthropology, 26, s. 47-71. URL: https://sites.lsa.umich.edu/webbkeane/wp-content/uploads/sites/128/2014/07/religious_language.pdf .

Berglund, Louise, 2001, “Där de lärde talade svenska”, Uppsala Humanistdagar. 15 sidor. URL: http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:551015/FULLTEXT01.pdf .

Gupta, Vipin, Hanges, Paul & Dorfman, Peter, 2002, “Cultural Clusters: Methodology and Findings”. Journal of World Business: 37 (1), s 11-15. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951601000700 .

Holmberg , K., Bastubacka , J. J. M. & Thelwall, M. 2016. “ ‘@God please open your fridge!’ A content analysis of Twitter messages to @God : Hopes, humor, spirituality, and profanities”. I Journal of Religion, Media and Digital Culture: 5 (2), s. 339-355.

Kuipers, Giselinde, 2011, “The politics of humour in the public sphere: Cartoons, power and modernity in the first transnational humour scandal”. European Journal of Cultural Studies: 14 (1), s. 63-80. DOI: https://doi.org/10.1177/1367549410370072.

Subramanian, Lakshmi Chandrashekar, 2016, “Nirgun Poems: Devotion to the Formless Drive”. Hinduism Today, 38 (3), s. 39-42. URL: https://www.hinduismtoday.com/modules/smartsection/item.php?itemid=5705.

Wendy, Bellar; Campbell, Heidi; Cho, Kyong James; Terry, Andrea; Tauriainen, Ruth; Yadlin-Segal, Aya; och Ziegler, Jordan, 2013, “Reading Religion in Internet Memes”. Journal of Religion, Media and Digital Culture: 2 (2). 39 sidor. URL: https://www.jrmdc.

Wollin, Lars, 1994, “Från Heliga Birgitta till Barbara Cartland - kring den litterära översättningens språkhistoria”, Tidskrift för litteraturvetenskap, No 3-4, 1994, s 3-24. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tfl/article/viewFile/575/542 .


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-02-14