Dnr: HS 2018/37

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Svenska som främmande språk II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SFGA02
Kursens benämning: Svenska som främmande språk II
Swedish as a Foreign Language II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå:


Svensk ordbok, valfri

Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. Rivstart A1+A2, textbok. Upplaga 2. Stockholm: Natur & Kultur, 2014. Antal sidor: 240.

Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. Rivstart A1+A2, övningsbok. Upplaga 2. Stockholm: Natur & Kultur, 2014. Antal sidor: 192.

Viberg Å. m fl. Svenska som främmande språk. A concise Swedish grammar = Svensk grammatik på engelska. Stockholm: Natur & Kultur.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-04-18