Dnr: HNT 2018/10

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi

Litteraturlista

Zoologi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: BIG006
Kursens benämning: Zoologi
Zoology
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Sadava, David, Hillis, David, Heller, Craig, Hacker, Sally. Life The Science of Biology . Senaste upplagan. Sinauer Macmillian Education.

Kompendier
Egenproducerat utbildningsmaterial som distribueras via utbildningsplattformen.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-01-31