Reg No: HS2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Social and Political Studies

Course Reading

Methodology and development work in school-Secondary Education

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: LPAA03
Course Title: Methodology and development work in school-Secondary Education
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Books
Dimenäs Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod. Last edition. Liber, 2007. ISBN 9789147084210. Pages: 264.

Hattie, John. "1-9". In: Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur , 2012, 331 sid .

Håkansson Jan, Sundberg Daniel. Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svenska och internationell belysning. Edition 1. Natur Kultur Akademiska, 2012. ISBN 9789127133440. Pages: 309.

Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel. Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Natur & Kultur Akademisk. ISBN 9789127141940. Pages: 310.

Reports
Skolverket. Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv. Stockholm: Skolverket.se (pdf), 2012. ISBN 978-91-87115-30-1.

Information2

PDF
Carlgren, Ingrid; Marton, Ference. Lärare av i morgon (enbart kapitel 8, Från "hur" till "vad"). Last edition. Lärarförbundet , 2001. ISBN 91-85096-776. Pages: 216-232, enbart kapitel 8.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 20 November 2012