Dnr: HS2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Samhällskunskap

Litteraturlista

Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LPAA03
Kursens benämning: Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete - ämneslärare
Methodology and development work in school-Secondary Education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Dimenäs Jörgen. Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metod. Senaste upplagan. Liber, 2007. ISBN 9789147084210. Antal sidor: 264.

Hattie, John. "1-9". I: Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur , 2012, 331 sid .

Håkansson Jan, Sundberg Daniel. Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svenska och internationell belysning. Upplaga 1. Natur Kultur Akademiska, 2012. ISBN 9789127133440. Antal sidor: 309.

Håkansson, Jan; Sundberg, Daniel. Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Natur & Kultur Akademisk. ISBN 9789127141940. Antal sidor: 310.

Rapporter
Skolverket. Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv. Stockholm: Skolverket.se (pdf), 2012. ISBN 978-91-87115-30-1. Kapitel 4 "Learning study - en metod att utveckla elevers och lärares lärande"

Information
400 sidor ämnesdidaktisk litteratur i studentens examensarbetesämne tillkommer

PDF
Carlgren, Ingrid; Marton, Ference. Lärare av i morgon (enbart kapitel 8, Från "hur" till "vad"). Senaste upplagan. Lärarförbundet , 2001. ISBN 91-85096-776. Antal sidor: 216-232, enbart kapitel 8.


Reviderad enligt prefektbeslut 2016-10-05
Reviderad enligt LUN 2015-05-19
Reviderad enligt Dekanusbeslut 2013-12-02, Dnr LUN2013/121
Reviderad 2017-06-14
Reviderad 2018-04-08

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-11-20