Reg No: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Mental health and mental illness

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: OMA126
Course Title: Mental health and mental illness
Psykisk hälsa och ohälsa
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik. (2011). Det sociala nätverket i dialog. Lund: Studentlitteratur. Pages: 186.

Skärsäter, Ingela (red) (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur. Pages: 533.

Wiklund Gustin, Lena (red) (2014). Vårdande vid psykisk ohälsa- på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur. Pages: 503.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 10 April 2018