Dnr: HNT 2018/6

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Psykisk hälsa och ohälsa

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: OMA126
Kursens benämning: Psykisk hälsa och ohälsa
Mental health and mental illness
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Seikkula, Jaakko & Arnkil, Tom Erik. (2011). Det sociala nätverket i dialog. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 186.

Skärsäter, Ingela (red) (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 533.

Wiklund Gustin, Lena (red) (2014). Vårdande vid psykisk ohälsa- på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 503.


Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-04-10