Reg No: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Technology and Science
Chemistry

Course Reading

Scientific writing and theory in chemistry and chemical engineering

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: KEAD71
Course Title: Scientific writing and theory in chemistry and chemical engineering
Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik
Credits: 7.5
Degree Level: MasterJarl Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Övrig litteratur väljs på individuell basis i samråd mellan kursansvarig, examinator och student.

 

Approved by the Faculty Board of Technology and Science, 14 September 2017