Dnr: HS 2018/38

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska språket

Litteraturlista

Retorik II

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: S1GAR2
Kursens benämning: Retorik II
Rhetoric II
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Artiklar om max 100 sidor kan tillkomma.

Fällman, Barbro. Retorik för föreläsare. Konsten att inspirera sina lyssnare. Lund: Studentlitteratur, 2011. ISBN 978-91-44-06843-5. Antal sidor: 120.

Hedin, Anders. Presentationsteknik. En handbok i framgång. Lund: Studentlitteratur, 2012 (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-07958-5. Antal sidor: 83.

Hellspong, Lennart. Argumentationens retorik. Handbok . Lund: Studentlitteratur, 2013. ISBN 978-91-44-05673-9. Antal sidor: Ca 170 (enligt anvisningar).

Lindqvist, Janne. Klassisk retorik för vår tid. Lund: Studentlitteratur, 2016 (2:a uppl.). ISBN 978-91-44-09988-0. Antal sidor: Ca 50 (enligt anvisningar).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-03-23