Dnr: HS 2018/24

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Praktik 1 historia

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: HIA640
Kursens benämning: Praktik 1 historia
Practical Placement 1 History
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåKursens litteratur fastställs i diskussion mellan kursansvarig och student utifrån vilken praktikplats studenten är på och inriktningen på de uppgifter som kommer att genomföras under praktiken.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-03-09