Reg No: HNT 2018/4

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Mathematics

Course Reading

Mathematics and Mathematics Teaching IV

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: MAAL14
Course Title: Mathematics and Mathematics Teaching IV
Matematik IV med didaktisk inriktning
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Beroende av valt fördjupningsområde används även relevant litteratur från tidigare kurser i utbildningen.

Books
Skott Jeppe med flera. Matematik för lärare, Delta Didaktik.. Gleerups, 2010. Pages: 450.

Articles
Matematikdidaktiska forskningsartiklar. Pages: Cirka 150.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 12 February 2018