Dnr: FYGL31/20182

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Fysik

Litteraturlista

Fysik III med didaktisk inriktning

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: FYGL31
Kursens benämning: Fysik III med didaktisk inriktning
Physics III and Physics Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


1. Termodynamik och statistisk fysik

Böcker
Cengel, Yunus A & Boles, Michael A. Thermodynamics, an engineering approach. Senaste upplagan. McGraw-Hill. Antal sidor: 978.

Rekommenderad, ej obligatorisk
Beckman, Olof, Grimvall, Göran, Kjöllerström, Bengt, & Sundström, Tage. Energilära. Senaste upplagan. Liber. Antal sidor: 376.

2. Inledande modern fysik

Böcker
Knight, Randall D. Physics for Scientists and Engineers: Chapter 37-43. Senaste upplagan. Pearson Higher Education..

3. Verksamhets förlagd utbildning II

Böcker
Lärarens handbok: läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur AB, 2008. Antal sidor: 227.

4. Exprimentell fysik med didaktisk inriktning

Kompendier
Laborationshandledningar

Rekommenderad, ej obligatorisk
Bransden B H & Joachain C J. Quantum Mechanics. Senaste upplagan. Prentice Hall.

Myers, H P. Introductory Solid State Physics. Senaste upplagan. Taylor & Francis Ltd.

Owens, Frank & Poole, Charles. The Physics and Chemistry of Nanosolids. Senaste upplagan. Wiley.

Young, Hugh D & Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. Senaste upplagan. San Francisco: Pearson Addison-Wesley. Antal sidor: avgörs av studentens val av uppgift.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2018-02-12