Dnr: HS 2018/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Nationalekonomi

Litteraturlista

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: NEGC50
Kursens benämning: Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi
Quantitative methods for financial economics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Jacques, Ian. Mathematics for Economics and Business. Senaste upplagan. Person.


Artiklar och annat kursmaterial

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-03-06