Dnr: HS 2018/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: KGA508
Kursens benämning: Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I
Human Geography - Independent Project in Region Building I
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Litteratur som väljes i samråd med handledare utifrån studieområde. Antal sidor: 500

ÖVRIGT

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002)

Manual för referenshantering enligt Harvard system. Karlstads universitet, 2011. http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2009/10/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf_16480.pdf.


Referenslitteratur

Creswell, J. W. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2009. Antal sidor: 296.

Delyser, D (red) 2010. The Sage Handbook of Qualitative Geography (2010) . http://biblos.kau.se/record=b1640816~S2*swe. Antal sidor: 431. (e-bok).

Rose, Gillian (2014). Visual Methodlogies. Upplaga 4. London: Sage. Antal sidor: 456.


Tidskriftsartiklar ca 250 sidor

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-03-05