Dnr: HS 2018/24

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Kulturarvspedagogik

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: HIG940
Kursens benämning: Kulturarvspedagogik
Cultural Heritage-Based Teaching and Learning
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Alzén Annika & Aronsson Peter (red.). Demokratiskt kulturarv?: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker. Norrköping: 2006. Antal sidor: 226.

Aronsson Peter, Gerrevall Per & Larsson Erika (red.). Att resa i tiden: Mål och medel i mötet mellan museum, skola och elever. Växjö: Växjö universitet: Centrum för kulturforskning, 2000. Rapport 2000:1. Antal sidor: 145.

Aronsson, Peter (red.). Makten över minnet - Historiekultur i förändring. Lund: Studentlitteratur, 2000. Antal sidor: 172.

Berggren Lars & Johansson Roger (red.). Levande Läromedel. Malmö: Malmö högskola, 2006. Rapporter om utbildning 3. Antal sidor: Ca 200.

Lundström Catarina och Sjögren Eva. Historia på riktigt: arkivpedagogik i praktiken. Lund: Skånes Arkivförbund, 2001. Antal sidor: 172.


Valda delar av aktuella läroplaner för skolan samt styr-/avsiktsdokument angående nationell utbildnings-, kultur- och kulturarvspolitik. (ca 100s.)

Totalt ca 1000 sidor. Ytterligare litteratur på ca 300 sidor kan tillkomma

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-19