Dnr: HS 2018/35

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Litteraturvetenskap

Litteraturlista

Litteraturvetenskap II

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: LVGBF3
Kursens benämning: Litteraturvetenskap II
Comparative Literature II
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Gränsöverskridande strategier i litteraur och forskning, 7,5 hp

Obligatorisk facklitteratur
Bäckström, Per. Vårt brokigas ochellericke! Om experimentell poesi. Lund: Ellerström, 2010. Antal sidor: Ca. 60.

Engdahl, Horace. Den romantiska texten. Stockholm: Bonniers, 1986. Sid. 187-216, 264-274. Antal sidor: Ca 40. (Distribueras på plattformen)

Foucalt, Michel. Vansinnets historia under den klassiska epoken. Stockholm: Arkiv, 1983. Sid. 49-76. Antal sidor: Ca 25. (Distribueras på plattformen)

Janss, Melberg, Refsum. Lyrikens liv. Introduktion till att läsa dikt. Göteborg: Daidalos, 2004. Kap. 1-4 samt sid. 311-313.

Jansson, Bo G. Episkt dubbelspel. Om faktionsberättelser i film, litteratur och TV. Hallgren & Fallgren, 2006.

Leitch, Thomas. "Between Adaption and Illusion". I: Film Adaption and its Discontents. Sid. 93-126, (finns som e-bok på KAU bibl.).

Sandqvist, Tom (red.). Avantgardet. Göteborg: Paletten, 2000. Sid. 48-71, 156-179. Antal sidor: Ca 20. (Distribueras på plattformen)

Shelley, Percy Bysshe. A Defence of Poetry. 1821, olika utgåvor.

Vulovic, Jimmy. Reform eller revolt. 2013. Sid. 165-181 och sid. 206-220 (K4). (Distribueras på plattformen)

Öhman, Anders. Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: Ca 200. (Distribueras på plattformen)

Obligatorisk skönlitteratur
Almqvist, Carl Jonas Love. Törnrosens bok I. (Del I & II i pdf: http://litteraturbanken.se/#!forfattare/AlmqvistCJL/titlar/SamladeVerk5/pdf).

Conrad, Joseph. Heart of Darkness.

Coppola, Francis Ford. Apocalypse Now (Redux).

Ekelöf. Grotesker. (Kopia på lektion ett).

Fahlström, Öyvind. "Hätila Ragulpr på Fåtskliaben". (Distribueras på plattformen)

Fröding, Gustaf. Sjukdomsdikter. (Distribueras på plattformen)

Hölderlin. Utdrag ur Hyperion, samt sjukdomsdikt. (Distribueras på plattformen)

Livijn, Claes. Spader Dame. (1824, pdf på Litteraturbanken.se).

Rousseau, Jean-François. Bekännelser.

Schlegel, Friedrich, Novalis m.fl. Romantiska fragment. I urval av Mattias Forshage. Stockholm: Vertigo, 1999. Antal sidor: Ca. 100.

Stagnelius, Erik Johan. Samlade skrifter I. (Urval dikter, e-text; http://litteraturbanken.se/#!forfattare/StagneliusEJ/titlar/SamladeSkrifter1/sida/III/etext).

Stein, Gertrude. Tender Buttons. Finns i olika utgåvor. Ett urval av texter, dikter och låttexter tillkommer.

Delkurs 2: Litteraturteori, 7,5 hp

Obligatorisk facklitteratur
Andersson, Tamara. Utdrag ur Den ensamma sjöjungfrun [diss.], Umeå: Umeå universitet, (Distribueras på plattformen).

Eakin, Paul, John. How our lives became stories. Ithaca: Cornell University Press. Sid. 1-42.

Elam, Ingrid. Jag. Stockholm: Bonnier, 2012.

Hackman, Boel & Maria Wahlström. Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar. Lund.

Johansson, Anders. Utdrag ur Självskrivna män, Göteborg: Glänta Produktion, 2015.

Lasch, Christoffer. Utdrag ur Den narcissistiska kulturen, Stockholm: Norstedt, 1981. (Distribueras på plattformen).

Lenemark, Christian. Ur Sanna lögner [diss.], Hedemora: Gidlunds, 2009. (Distribueras på plattformen).

Sarrimo, Christine. Jagets scen. Göteborg: Makadam, 2012.

Obligatorisk skönlitteratur
Augustinus. Bekännelser. Böckerna 1-9.

Duras, Marguerite. Älskaren. Stockholm: Bonnier, 1999.

Ellerströms. 2015.

Horn, Agneta. Agneta Horns leverne. Litteraturbanken.se.

Knausgård, Karl-Ove. Min kamp I. Stockholm: Norstedts, 2010.

Lagercrantz, David. Jag är Zlatan. Stockholm: LL-förlaget, 2012.

Lagerlöf, Selma. Ett barns memoarer. Stockholm: Bonnier, 2009.

Norén, Lars. Utdrag ur Dagbok 2005-2012, Stockholm: Bonnier, 2008.

Proust, Marcel. "Combray". I: Swanns värld. Stockholm: Bonnier, 1993.

Rousseau, Jean-François. Bekännelser. Bok 1, olika utgåvor.

Rydberg, Carina. Djävulsformeln. Stockholm: Bonnier, 2000.

Skönlitteratur totalt upp till ca 1500 sidor och facklitteratur om ca 3400 sidor, varför vetenskapliga artiklar och skönlitteratur kan tillkomma.

Som referensverk på delkurs 2-4 används Kjældgaard, Lasse Horne, m.fl. Litteratur. Introduktion till teori och analys. Relevanta delar läses, inte minst inom delkurs 3 era uppsatsarbeten.

Delkurs 3: Specialstudium, 7,5 hp

Gruppvis diskuterat och presenterat självvalt pensum om ca 150 sidor tillkommer.

Upp till cirka 1500 sidor skönlitteratur och 2-300 sidor facklitteratur enligt lärares anvisning.

Kjældgaard, Lasse Horne, m.fl. Litteratur. Introduktion till teori och analys.

Delkurs 4: Självständigt arbete, 7,5 hp

Självständigt arbete, vilket innebär att litteraturen väljes utifrån uppsatsens ämne.

Kjældgaard, Lasse Horne, m.fl. Litteratur. Introduktion till teori och analys.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-01