Reg No: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Construction Engineering

Course Reading

Engineering Design: Geotechnical Engineering

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: BYGC13
Course Title: Engineering Design: Geotechnical Engineering
Geokonstruktion
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Varför inträffar ras och skred? (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Att tolka jordartskartor (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Jordartsgeologi (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning. Jordtäcket i Sverige (elektroniskt).

Sveriges geologiska undersökning: Ras, skred och slamströmmar. (elektroniskt).

Reports
Knutsson, S., Larsson, R., Tremblay, M. & Öberg-Högsta, A-L. Siltjordars egenskaper. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 16, 1998. Tillgänglig elektroniskt.

Larsson, R., Sällfors, G., Bengtsson, P-E., Alén, C., Bergdahl, U. & Ericsson, L. Skjuvhållfasthet - utvärdering i kohesionsjord. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 3, 2007. Tillgänglig elektroniskt.

Larsson, Rolf. Jords egenskaper. Linköping: Statens geotekniska institut. Information 1, 2008. Tillgängligt elektroniskt.

Pålkommissionen. Pålgrundläggning - grundinformation för projektörer. Information 2007:1: 2007. Tillgänglig elektroniskt.

Räddningsverket. Förebyggande åtgärder mot skred, ras och erosion - goda exempel.. 2008. Tillgänglig elektroniskt.

Tremblay, M.. Mätning av grundvattennivå och portryck. Vägverket - VBg och Statens geotekniska institut. Information 11, 1990. Tillgänglig elektroniskt.

Compendia
Material tillgängligt via lärplattform.

Svensson, CH. Jordartsgeologi, Kompendium, tillgängligt via lärplattsform.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 28 February 2018