Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Byggnadsmekanik

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: BYGA10
Kursens benämning: Byggnadsmekanik
Structural Mechanics
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Johannesson, Paul, Vretblad, Bengt. Byggformler och tabeller. Senaste upplagan. Liber förlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Karlstad: Rehnströms bokförlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina . Byggkonstruktion enligt eurokoderna - Lösningsförslag till övningsuppgifter. Senaste upplagan. Karlstad: Rehnströms bokförlag.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-28