Dnr: HS 2018/15

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap

Litteraturlista

Datavisualisering och kommunikation

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MKGB93
Kursens benämning: Datavisualisering och kommunikation
Data Visualisation and Communication
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Other literature determined by examining teacher, approx. 100 pages

Cairo, Alberto. The functional art: An introduction to information graphics and visualization. New Riders, 2013. Antal sidor: 362.

Cairo, Alberto. The truthful art: Data, charts, and maps for communication. New Riders, 2016. Antal sidor: 382.


Referenslitteratur

Böhner, K. Atlas of Knowledge: Anyone Can Map. Boston: MIT Press, 2015. Antal sidor: 224.

Few, S. Now you see it: Simple visualization techniques for quantitative analysis. Oakland, CA: Analytic Press, 2009. Antal sidor: 327.

Few, S. Show me the numbers: Designing tables and graphs to enlighten. Burlingame: Analytic Press, 2012. Antal sidor: 351.

Meirelles, Isabel. Design for Information: An Introduction to the Histories, theories, and Best Practices behind Effective Information Visualizations. Beverly, MA: Rockport, 2013. Antal sidor: 224.

Tufte, E. R. The visual display of quantitative information. Cheshire, Conn.: Graphics Press, 2001. Antal sidor: 197.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-23