Dnr: 2018/33

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Engelska

Litteraturlista

Engelska i arbetslivet: tal

Gäller från och med ht 2018

 

Kurskod: ENGPS1
Kursens benämning: Engelska i arbetslivet: tal
English for professional purposes: Oral communication
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Anderson, K., Maclean, J., Lynch, T. Study speaking. Upplaga 2. Cambridge: Cambridge UP, 2004. ISBN 978-0-521-533966. Antal sidor: 226.

Kompendier
Diverse kursmaterial. ca. 100 sidor


Referenslitteratur

Longman Dictionary of Contemporary English. Longman. Upplaga 4 eller senare, eller liknande ordbok

Hewings, M. English Pronunciation in Use Advanced 5 Audio CDs. Cambridge: Cambridge UP, 2007. ISBN 978-0- 521619585.

Hewings, M. English Pronunciation in Use: Advanced with Answers. Cambridge: Cambridge UP, 2007. ISBN 978-0- 521619561.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2018-02-21