Reg No: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Mechanical Engineering

Course Reading

Machine components

Valid from autumn semester 2018

 

Course Code: MSGB23
Course Title: Machine components
Maskinelement
Credits: 7.5
Degree Level: Bachelor


Books
Björk, Karl. Formler och Tabeller för Mekanisk Konstruktion. Mekanik och Hållfasthetslära. Last edition. Märsta: Karl Björks Förlag HB, 2001. ISBN --.

Evertsson, M. Svedensten, P. Maskinelement: övningar. Any edition. Lund: Studentlitteratur, 2005.

Lundh, Hans. Grundläggande hållfasthetslära. Last edition. Stockholm: Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för hållfasthetslära, 2000. ISBN 91-972860-2-8.

Mägi, Mart; Melkersson, Kjell; Evertsson, Magnus. Maskinelement.. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Compendia
Compendia, available to be purchased from the University.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 21 February 2018