Dnr: HNT 2018/8

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Maskinteknik

Litteraturlista

Maskinelement

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: MSGB40
Kursens benämning: Maskinelement
Machine components
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Björk, Karl. Formler och tabeller för mekanisk konstruktion : mekanik och hållfasthetslära . Valfri upplaga. Märsta: Karl Björks förlag.

Evertsson, Magnus och Svedensten, Per. Maskinelement: övningar. Valfri upplaga. Lund: Studentlitteratur.

Mägi, Mart; Melkersson, Kjell; Evertsson, Magnus. Maskinelement.. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Kompendier
Kompendier som säljes via Välkomstcenter.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2018-02-21