Reg No: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Construction Engineering

Course Reading

Engineering Design: Timber Structures

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: BYGB21
Course Title: Engineering Design: Timber Structures
Träkonstruktion
Credits: 5
Degree Level: Bachelor


Books
Johannesson, Paul; Vretblad, Bengt. Byggformler och tabeller. Last edition. Liber förlag.

Compendia
Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Last edition. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Last edition. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström Carina. Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna. Last edition. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Last edition. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Last edition. Rehnströms bokförlag.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 18 February 2014