Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Träkonstruktion

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: BYGB21
Kursens benämning: Träkonstruktion
Engineering Design: Timber Structures
Högskolepoäng: 5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Johannesson, Paul; Vretblad, Bengt. Byggformler och tabeller. Senaste upplagan. Liber förlag.

Kompendier
Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje, Rehnström, Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström Carina. Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström, Börje; Rehnström, Carina. Träkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2014-02-18