Dnr: HNT 2018/7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Stålkonstruktion

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: BYGB14
Kursens benämning: Stålkonstruktion
Engineering Design: Steel Structures
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Johannesson, Paul, Vretblad Bengt. Byggformler och tabeller. Senaste upplagan. Liber förlag.

Kompendier
Rehnström Börje, Rehnström Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina. Byggkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina. Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina. Stålkonstruktion enligt eurokoderna. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag.

Rehnström Börje, Rehnström Carina. Stålkonstruktion enligt eurokoderna. Lösningar till övningsexempel. Senaste upplagan. Rehnströms bokförlag. 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för teknik- och naturvetenskap, 2015-02-18